JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Welkom bij JEK - Je Eigen Keus

welkomJEK -Je Eigen Keus biedt zorg aan/voor jeugd middels :

 • Speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 • Begeleiding aan kinderen en jongeren thuis en op school. Met of zonder leer- en ontwikkelingstoornis. 
 • Dynamic Assessment. Voor kinderen in alle leeftijden en ontwikkel niveau's.
 • Reflex-integratie behandeling. 
 • Ambulante begeleiding aan leerkrachten en ib-ers van het regulier en speciaal basisonderwijs.
 • Psychomotorisch kindercoach en visuele screening

Voor speltherapie, Dynamic Assesment, Reflexintergratie behandeling, psychomotorische kindercoach en visuele screening is  geen wachtlijst.

Voor ambulante begeleiding aan leerkrachten en ib-ers is er geen wachtlijst. 

Lees meer over JEK

Agenda

 • Najaar 2022. Een leerling met syndroom van Down in de klas.

 • 26 oktober 2022 Een afwijkende taal- spraakontwikkeling en dan??!! ( De dysfatische ontwikkeling.)

 • 10 Oktober 2022 : Een TOS ...ervaar het maar!

 • najaar 2022 : Het hooggevoelige kind met een sterke wil

 • 23 november 2022: Seksualiteit en relaties “wensen en grenzen”

 • Op verzoek in gezins of familieverband: Zeg het nu gewoon…!! “

 • S.O.S. kinderen en emoties !