social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Training en workshops

training01Naast de directe begeleiding en ondersteuning biedt JEK ook trainingen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: 

  • Een voorlichting over een specifieke beperking en of de gevolgen hiervan.
  • Trainingen gericht op vaardigheden in begeleiding voor ouders en /of begeleiders.
  • Workshops gericht op een specifiek thema of onderwerp. 

Daarnaast zijn voorlichtingen en/of trainingen op maat mogelijk.
Bijvoorbeeld een studiedag op school aan de hand van een thema.
Of specifiek gericht op het individuele kind binnen het eigen netwerk.
Neem hiervoor contact op met Irma

Kijk voor het actuele cursus aanbod op de agenda