social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Visie

  • visieJe Eigen Keus (JEK) staat voor het denken en werken vanuit de gedachte dat ieder mens, groot of klein, uniek is en het recht heeft eigen keuzes te maken.
  • JEK werkt mee aan het bevorderen van een inclusieve samenleving.
  • Jij bent wie je bent.
  • Jij voelt en ontwikkelt je het best als je dat zelf kunt doen en als dat aansluit bij hetgeen waar jij mee bezig bent in het tempo dat bij jou past.
  • En dat recht doet aan jouw dromen.

Doelstelling

  • JEK – je eigen keus, steunt, denkt en zoekt mee met als doel de mogelijkheden van het kind/jongeren en betrokkenen te vergroten door middel van het verkrijgen van inzichten, kennis en het werken aan vaardigheden.
  • Het opdoen van nieuwe ervaringen en het versterken van innerlijke mogelijkheden.
  • Zowel in het dagelijks leven als in de spelkamer in het bijzonder.
  • Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering en een optimale ontplooiing van het kind of de jongeren, ouders begeleiders en betrokkenen. Daardoor groeit bij hen het vertrouwen in zichzelf en in elkaar.