JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Speltherapie

boom spelkamerSpeltherapie is een behandelvorm voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Spelen en spel hoort bij een kind. Ieder kind heeft zijn eigen speeltaal, waarin het de eigen wereld vorm kan geven en is daarom een belangrijk element in de algehele ontwikkeling van het kind. Al spelend ontdekt het kind hoe de wereld letterlijk en figuurlijk in elkaar steekt. Dagelijkse gebeurtenissen, ontdekkingen, emoties wordt door alle kinderen al spelend verwerkt. En het is daarom ook voor een kind makkelijk toegankelijk. Ieder kind maakt in zijn ontwikkeling fases door waar het allemaal even niet zo lekker gaat. Gebeuren er dingen in het leven die van grote invloed zijn. Soms zo groot dat het kind moeite heeft om het alleen te verwerken en hier tijdelijk hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld: een scheiding, rouw, gepest worden, faalangstig zijn.

Ook kan het zijn dat een kind langduriger gedrag laat zien waar ouders, leerkrachten zich zorgen over maken. Bijvoorbeeld: (extreme)boosheid, onrust, verlegenheid, pest gedrag, extreme afstandelijkheid, onzekerheid, slapeloosheid.
De belemmeringen kunnen zo groot zijn dat het verdere ontwikkeling en sociaal contact belemmert. Speltherapie kan hierin verandering kan brengen!

Binnen de speltherapie wordt spel gebruikt als middel om het kind te helpen. Het kind kan al spelend zijn/haar verhaal laten zien zonder dat het het gevoel krijgt in behandeling te zijn. Het kan zich, in de veilige neutrale omgeving van de spelkamer vrij uiten en gevoelens, gedachten en ervaringen exploreren. Waarbij het zich gesteund weet en voelt door de aanwezigheid van de speltherapeut.

Al spelend leert het kind door nieuwe ervaringen en inzichten beter met gevoelens om te gaan. Hierdoor wordt het vertrouwen in eigen mogelijkheden hersteld. Gebeurtenissen krijgen een plaats, het kind wordt sterker en en kan weer verder groeien.

Ook kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen kunnen baat hebben bij deze vorm van therapie. En zij zijn gezien de grote ervaring in het werken met deze doelgroep ook zeer welkom in de spelkamer van JEK.