JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Tarieven

Gezien de verscheidenheid van diensten en het maatwerk dat daarbinnen mogelijk is, is het niet mogelijk om een algemeen tarief vast te stellen.
Neem daarom vrijblijvend contact met ons op om te horen wat het uurtarief in uw situatie zal zijn. Het tarief ligt tussen de € 50,00 en € 75,00 per uur exclusief BTW. (BTW is bij geindiceerde zorg niet van toepassing.)
Verslagen worden apart in rekening gebracht. Prijsopgave zal vooraf plaatsvinden.

Overige kosten
Er kunnen extra uren in rekening worden gebracht voor extra bijkomende voorbereidingen, onderzoek of contact met derden. Daarover worden vooraf afspraken over gemaakt.
De kosten voor een telefonisch consult bedragen € 10,- euro per kwartier. Na 18.00 en in het weekend wordt een toeslag van € 10,- euro per uur berekend.
JEK - Je Eigen Keus declareert op basis van contacturen.

Vergoeding
Speltherapie valt bij een klein aantal verzekeringen onder de alternatieve geneeswijze. En wordt dan geheel of voor een deel uit de aanvullende verzekering vergoed. Vraag uw verzekering hiernaar! In de regio Vianen, Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein is vergoeding ook vanuit de jeugdwet mogelijk. Mits het sociale team u hiervoor heeft verwezen. Geindiceerde zorg , waaronder speltherapie is vrijgesteld van BTW.

Reflexintergratie coaching kan in de regio Vianen, Houten Nieuwegein, Lopik en ijsselstein ook vergoed worden vanuit de jeugdwet. Mits het sociale team u hiervoor heeft verwezen. 

( Ouder) Begeleiding en Coaching valt in uw situatie mogelijk onder de Jeugdwet/WMO.

JEK heeft hiervoor met verschillende gemeenten overeenkomsten afgesloten. Natuurlijk kan er ook betaald worden vanuit een Persoons Gebonden Budget.