JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

voorjaar 2022: Seksualiteit en relaties “wensen en grenzen”

Aandacht voor relaties en seksualiteit met pubers en jongeren met een verstandelijke beperking is belangrijk.
Het is een kwetsbare doelgroep, die niet altijd de juiste informatie krijgt.

Hoe kun je je zoon of dochter van de juiste informatie voorzien? Bij deze inter-actieve workshop leer je welke informatie  deel je en hoe je deze informatie kan overbrengen op je zoon of dochter met een beperking. 

Lees meer

voorjaar 2022: Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Een kind dat hooggevoelig is én een sterke eigen wil bezit een set mooie eigenschappen. Samen echter kunnen zij soms een flinke uitdaging vormen voor de kinderen zelf of de personen die voor deze kinderen zorgen. Het model van de innerlijke familie maakt snel en eenvoudig inzichtelijk hoe deze kwaliteiten van hooggevoeligheid én een sterke wil eruit kunnen zien bij een kind. Ontdek tijdens deze workshop welke behoeften er achter het (soms ongewenste) gedrag van een kind liggen. En ontdek met behulp van dit model hoe je anders kunt reageren op gedrag van kinderen, wat mogelijk zorgt voor een meer gewenst effect. 

Lees meer

in overleg: Zeg het nu gewoon…!! “

“Mijn broer geeft nooit gewoon antwoord!”

“Mijn zusje kan het alleen maar boos zeggen daar wordt ik dan ook weer kwaad om.”

"Ik vraag het toch gewoon.. geef dan ook gewoon antwoord”

“Als we afspreken om met de auto’s te gaan spelen gaat hij ineens weer wat anders doen!”

Hoe lastig is het als communicatie met je broer/zus/vriendje niet gaat zoals je gewend bent met andere kinderen. Het kan ervoor zorgen dat het contact verstoord raakt. Soms meer ruzie, soms juist vermijden van elkaar. 

Lees meer

voorjaar 2022: S.O.S. kinderen en emoties !

Kinderen moeten vanaf hun geboorte alles nog leren, ook het omgaan met emoties. Als volwassene hebben we zelf soms ook nog moeite met het (h)erkennen van onze eigen emoties. Als ouder of professional verder leren kijken dan het (soms ongewenste) gedrag van een kind, maakt dat je ziet wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten, kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen. Deze interactieve workshop is een inleiding op het gebied van emoties. Inzicht, herkenning en praktische handvatten vormen de basis. 

Lees meer

januari 2022: Apps voor het jonge kind met TOS

Binnen het onderwijs zien we steeds meer ICT middelen in de klas. Ook in de thuissituatie is het digitale scherm niet meer weg te denken.
Leerkrachten en ouders willen deze middelen graag zinvol inzetten. Hoe doe je dat? Welke apps en tools kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zonder dat kinderen alleen maar bezig zijn met doelloos swipen? Laat je kinderen alleen werken of moet je ze begeleiden? Hoe begrens je een tablet of een schermtijd?

Lees meer

7 januari 2021: Een TOS ...ervaar het maar!

Een taal ontwikkelingsstoornis, dysfatische ontwikkeling of een TOS... 

Veel termen dekken de lading.

Het wordt steeds duidelijker dat veel meer kinderen er last van hebben dan dat tot voor kort werd gedacht. De statistieken spreken nu van gemiddeld 2 kinderen per klas.

Lees meer

voorjaar 2022: "Leren denken op de tast" voor meer focus en concentratie.

Deze workshop zal in het voorjaar van 2021 opnieuw worden aangeboden. datum volgt

Ingrid Marissink van coöperatie DenkSterk biedt woensdagavond 8 oktober 2020 de workshop “Leren Denken op de tast” aan bij JEK in Nieuwegein. 

Kinderen en volwassenen kunt je beter leren denken door gebruik van tastmateriaal. Op de tast werken is niet alleen van meerwaarde voor blinde of slechtziende mensen en ook niet alleen voor jonge kinderen. Door te werken met materiaal dat je kunt voelen en met behulp van tactiele werkbladen kunnen alle kinderen of (jong)volwassenen leren zich beter te focussen, systematisch te werken en informatie efficiënter te ordenen. 

Lees meer

Kinderen met Down Syndroom in de klas: Hoe houden we ze bij de les?

In het najaar van 2021 zal de training in een nieuwe vorm worden aangeboden. We zullen de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind met Down syndroom binnen de verschillende leeftijdscatagorien gaan bundelen en aanbieden in trainingen van 1 dag. Waarbij natuurlijk de ontwikkeling van alle gebieden, thuis en op school centraal zal staan. 

Kinderen met Down Syndroom in de klas. Hoe houden we ze bij de les? De training wordt op locatie aangeboden in Nieuwegein. Mochten de regels rond COvid dit niet mogelijk maken zal hij online worden aangeboden. 

 

Lees meer