JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Mei en juni 2022 . Een leerling met syndroom van Down in de klas.

Bij een aanmelding of overgang naar een volgend leerjaar komen er bij de betrokken leerkrachten, IB-ers en begeleiders vaak vele vragen en soms ook zorgen op. Kan het kind wel mee doen als het nog nauwelijks verstaanbaar spreekt? De ontwikkeling is vertraagd en afwijkend, hoe kan ik dit combineren met de leerlijnen binnen de groep? Snapt de leerling wel wat ik uitleg? Kan het dit niveau wel aan? De leerling laat moeilijk gedrag zien, hoe ga ik daar mee om? Hoe zorg ik ervoor dat de leerling zelfredzaam is/wordt binnen de klas? Krijg ik ondersteuning in de klas en wat mag ik daar dan van verwachten?

Na het grote succes van de workshops in het najaar werken we ook nu in een kleine setting waarbij we gericht naar één leerjaar kijken. Er is dus een maximum van het aantal leerlingen dat we kunnen bespreken en aan de groepsgrootte. Op het moment dat een leerjaar " vol" is plannen we een nieuwe datum. 

Wat zijn de belemmeringen van de leerling en waar liggen de mogelijkheden? Hoe ziet het ontwikkelingsprofiel eruit, maar natuurlijk ook hoe kom ik daar achter bij de leerling in mijn groep? Wat kan je doen om een goed leerklimaat op alle leergebieden neer te zetten? En wat mag je laten?

Naast overdracht van de theorie en veel praktische informatie gaan we met elkaar de vertaalslag maken naar de praktijk. Waar loop jij of loopt jouw leerling in de klas tegenaan? Samen gaan we heel praktisch kijken naar de unieke situatie rond de leerling je klas. Hoe maak je het lesmateriaal dat er is binnen de klas of school passend voor je leerling?Kijken we naar wie dat dan zou kunnen doen en hoe je dit kunt organiseren. Maar ook naar hoe verbeter je de communicatie / interactie met de leerling en de leerlingen onderling? Kortom een plan waar je direct mee aan de slag kunt!

De ervaring leert dat het dan fijn is als je niet alleen bent. Maar dat leerkracht(en), IB-er, ouders en begeleiders samen komen. 

 De volgende workshops zijn ingepland : (onder dit rooster een nadere uitleg over de inhoud) 

Maandag 16 mei :   De leerling met Down syndroom  in groep 1. 

Maandag 30 mei :   De leerling met Down syndroom in groep 2 en volgend jaar naar 3.

Donderdag 2 juni:    De leerling met Down syndroom in groep 3.

Donderdag 16 juni :   De leerling met Down syndroom in groep 4, 5, 6.

Maandag 23 mei :   De leerling met Down syndroom in groep 7 en 8.

 Tijden: 14.00 - 20.00 uiterlijk 21.00 uur mede afhankelijk van de hoeveelheid vragen die er zijn.

Kosten: € 135,- euro per persoon incl. koffie, thee en een maaltijd.

Meer informatie of voor aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

13 juni 2022 Een afwijkende taal- spraakontwikkeling. ( De dysfatische ontwikkeling.)

 In deze workshop kijken we naar de verstoorde spraak- en taalontwikkeling waarvan sprake is bij kinderen met het Down syndroom, maar ook kan voorkomen bij kinderen met een genetische afwijking of nog niet nader te verklaren taal- en spraakstoornis (TOS).  Voor de pauze gaan we aan de slag mt de theorie. Wat is er nu precies aan de hand? Hoe uit het zich?  En hoe is dit van invloed op de andere ontwikkelingsdomeinen als het handelen, de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling?  

Na de koffie gaan we met elkaar aan de slag want je kunt het kind helpen om de actieve spraak te verbeteren. Je leert hoe dit te doen. Wat voor materiaal je kunt inzetten hiervoor. En je goed kan aansluiten bij het kind.

 Deze workshop is niet  specifiek aan onderwijs gerelateerd en dus geschikt voor ouders e.a. van kinderen met deze stoornis die nog niet of nauwelijks (1-woord zinnen) spreken van alle leeftijden. En graag willen weten hoe ze het kind verder kunnen brengen in hun spraak. 

Maandag 13 juni 19.00- 22.00 uur.         

Kosten: € 45,00 per persoon .

Inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

10 Oktober 2022 : Een TOS ...ervaar het maar!

Een taal ontwikkelingsstoornis, dysfatische ontwikkeling of een TOS... Veel termen dekken de lading.

Het wordt steeds duidelijker dat veel meer kinderen er last van hebben dan dat tot voor kort werd gedacht. De statistieken spreken nu van gemiddeld 2 kinderen per klas.Ook weten we dat het onlosmakelijk is verbonden met het Down syndroom. Waarbij de ernst van de problematiek natuurlijk per kind verschilt

Auris ontwikkelde voor ieder die te maken heeft met kinderen met deze problematiek een "ervaar het maar" box.  Een programma waarbij je zelf kan ervaren wat het nu betekent om deze stoornis te hebben. Wat doet een woord-vind probleem met je als je een ander iets wil uitleggen ? Hoe is het om een langer verhaal met hoofd en bijzaken niet te kunnen volgen?  Hoe voelt het om je best te doen een ander iets te vertellen maar deze je gewoon niet kan verstaan? Ervaar het zelf en met elkaar zodat je je kind, leerling nog beter kunt begrijpen en begeleiden.

Lees meer

18 mei 2022 : Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Een kind dat hooggevoelig is én een sterke eigen wil bezit een set mooie eigenschappen. Samen echter kunnen zij soms een flinke uitdaging vormen voor de kinderen zelf of de personen die voor deze kinderen zorgen. Het model van de innerlijke familie maakt snel en eenvoudig inzichtelijk hoe deze kwaliteiten van hooggevoeligheid én een sterke wil eruit kunnen zien bij een kind. Ontdek tijdens deze workshop welke behoeften er achter het (soms ongewenste) gedrag van een kind liggen. En ontdek met behulp van dit model hoe je anders kunt reageren op gedrag van kinderen, wat mogelijk zorgt voor een meer gewenst effect. 

Lees meer

6 april 2022: Seksualiteit en relaties “wensen en grenzen”

Aandacht voor relaties en seksualiteit met pubers en jongeren met een verstandelijke beperking is belangrijk.
Het is een kwetsbare doelgroep, die niet altijd de juiste informatie krijgt.

Hoe kun je je zoon of dochter van de juiste informatie voorzien? Bij deze inter-actieve workshop leer je welke informatie  deel je en hoe je deze informatie kan overbrengen op je zoon of dochter met een beperking. 

Lees meer

Op verzoek in gezins of familieverband: Zeg het nu gewoon…!! “

“Mijn broer geeft nooit gewoon antwoord!”

“Mijn zusje kan het alleen maar boos zeggen daar wordt ik dan ook weer kwaad om.”

"Ik vraag het toch gewoon.. geef dan ook gewoon antwoord”

“Als we afspreken om met de auto’s te gaan spelen gaat hij ineens weer wat anders doen!”

Hoe lastig is het als communicatie met je broer/zus/vriendje niet gaat zoals je gewend bent met andere kinderen. Het kan ervoor zorgen dat het contact verstoord raakt. Soms meer ruzie, soms juist vermijden van elkaar. 

Lees meer

S.O.S. kinderen en emoties !

Kinderen moeten vanaf hun geboorte alles nog leren, ook het omgaan met emoties. Als volwassene hebben we zelf soms ook nog moeite met het (h)erkennen van onze eigen emoties. Als ouder of professional verder leren kijken dan het (soms ongewenste) gedrag van een kind, maakt dat je ziet wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten, kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen. Deze interactieve workshop is een inleiding op het gebied van emoties. Inzicht, herkenning en praktische handvatten vormen de basis. 

Lees meer