JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Najaar 2022. Een leerling met syndroom van Down in de klas.

De zomer net voorbij en na de eerste kennismaking komen er mogelijk vragen, zorgen of is er gewoon behoefte aan meer kennis over de leerling met Down Syndroom in je groep. Tijdens onze workshop zetten wij ons in om al deze punten aan de orde te brengen. 
Eerst een gedeelte theorie: Wat zijn de belemmeringen van de leerling en waar liggen de mogelijkheden? Hoe ziet het ontwikkelingsprofiel eruit, maar natuurlijk ook hoe kom ik daar achter bij de leerling in mijn groep? Wat kan je doen om een goed leerklimaat op alle leergebieden neer te zetten? En wat mag je laten?

En dan aan de slag, met elkaar gaan we de vertaalslag maken naar de praktijk. Wat betekent de opgedane kennis voor jou specifieke situatie.  Samen gaan we heel praktisch kijken naar de unieke situatie rond de leerling je klas. Hoe maak je het lesmateriaal dat je meebrengt van jou groep passend voor je leerling? Hoe passen de leerlijnen van de groep nu bij de leerlijnen bij de leerling met Down Syndroom. Hoe je dit kunt organiseren maar ook wie gaat je hierbij helpen! Hoe verbeter je de communicatie / interactie met de leerling en de leerlingen onderling? Kortom een plan waar je direct mee aan de slag kunt!

De ervaring leert dat het dan fijn is als je niet alleen bent. Maar dat leerkracht(en), IB-er, ouders en begeleiders samen komen. 

" Meedenken en feedback krijgen! Daar kunnen we mee verder! " ambulant begeleider.

" Heel blij met deze workshop, vooral om zo samen te doen met het team om onzee zoon heen. Jullie hebben ons weer even goed wakker geschud!" moeder, leerkracht en begeleider.

" veel nieuwe en heldere informatie! daar kan ik mee verder! " leerkracht.

 

 De volgende workshops zijn ingepland : (onder dit rooster een nadere uitleg over de inhoud) 

Maandag 17 oktober :   De leerling met Down syndroom  in groep 1 en 2 

Donderdag 29 september :   De leerling met Down syndroom in groep 2 en volgend jaar naar 3.

Maandag  19 september:    De leerling met Down syndroom in groep 3.

Donderdag 6 Oktober :   De leerling met Down syndroom in groep 4, 5, 6.

Donderdag 3 november :   De leerling met Down syndroom in groep 7 en 8.

 Tijden: 10.00 -  16.00  mede afhankelijk van de hoeveelheid vragen die er zijn.

Kosten: € 135,- euro per persoon incl. koffie, thee en een maaltijd.

Meer informatie of voor aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

26 oktober 2022 Een afwijkende taal- spraakontwikkeling en dan??!! ( De dysfatische ontwikkeling.)

 In deze workshop kijken we naar de verstoorde spraak- en taalontwikkeling waarvan sprake is bij kinderen met het Down syndroom, maar ook kan voorkomen bij kinderen met een genetische afwijking of nog niet nader te verklaren taal- en spraakstoornis (TOS).  Voor de pauze gaan we aan de slag mt de theorie. Wat is er nu precies aan de hand? Hoe uit het zich?  En hoe is dit van invloed op de andere ontwikkelingsdomeinen als het handelen, de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling?  

Na de koffie gaan we met elkaar aan de slag want je kunt het kind helpen om de actieve spraak te verbeteren. Je leert hoe dit te doen. Wat voor materiaal je kunt inzetten hiervoor. En je goed kan aansluiten bij het kind. Er wordt veel gesproken over " vertelbladen". Maar hoe maak je deze? Wat zet je daar nu wel en niet in?

 Deze workshop is niet  specifiek aan onderwijs gerelateerd en dus geschikt voor ouders e.a. van kinderen met deze stoornis die nog niet of nauwelijks (1-woord zinnen) spreken van alle leeftijden. En voor ieder die graag willen weten en leren hoe ze het kind verder kunnen brengen in hun spraak. 

Woensdag 26 oktober 19.00- 22.00 uur.         

Kosten: € 50,00 per persoon .

Inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

10 Oktober 2022 : Een TOS ...ervaar het maar!

Een taal ontwikkelingsstoornis, dysfatische ontwikkeling of een TOS... Veel termen dekken de lading.

Het wordt steeds duidelijker dat veel meer kinderen er last van hebben dan dat tot voor kort werd gedacht. De statistieken spreken nu van gemiddeld 2 kinderen per klas.Ook weten we dat het onlosmakelijk is verbonden met het Down syndroom. Waarbij de ernst van de problematiek natuurlijk per kind verschilt

Auris ontwikkelde voor ieder die te maken heeft met kinderen met deze problematiek een "ervaar het maar" box.  Een programma waarbij je zelf kan ervaren wat het nu betekent om deze stoornis te hebben. Wat doet een woord-vind probleem met je als je een ander iets wil uitleggen ? Hoe is het om een langer verhaal met hoofd en bijzaken niet te kunnen volgen?  Hoe voelt het om je best te doen een ander iets te vertellen maar deze je gewoon niet kan verstaan? Ervaar het zelf en met elkaar zodat je je kind, leerling nog beter kunt begrijpen en begeleiden.

Lees meer

najaar 2022 : Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Een kind dat hooggevoelig is én een sterke eigen wil bezit een set mooie eigenschappen. Samen echter kunnen zij soms een flinke uitdaging vormen voor de kinderen zelf of de personen die voor deze kinderen zorgen. Het model van de innerlijke familie maakt snel en eenvoudig inzichtelijk hoe deze kwaliteiten van hooggevoeligheid én een sterke wil eruit kunnen zien bij een kind. Ontdek tijdens deze workshop welke behoeften er achter het (soms ongewenste) gedrag van een kind liggen. En ontdek met behulp van dit model hoe je anders kunt reageren op gedrag van kinderen, wat mogelijk zorgt voor een meer gewenst effect. 

Lees meer

Najaar 2022: Seksualiteit en relaties “wensen en grenzen”

Aandacht voor relaties en seksualiteit met pubers en jongeren met een verstandelijke beperking is belangrijk.
Het is een kwetsbare doelgroep, die niet altijd de juiste informatie krijgt.

Hoe kun je je zoon of dochter van de juiste informatie voorzien? Bij deze inter-actieve workshop leer je welke informatie  deel je en hoe je deze informatie kan overbrengen op je zoon of dochter met een beperking. 

Lees meer

Op verzoek in gezins of familieverband: Zeg het nu gewoon…!! “

“Mijn broer geeft nooit gewoon antwoord!”

“Mijn zusje kan het alleen maar boos zeggen daar wordt ik dan ook weer kwaad om.”

"Ik vraag het toch gewoon.. geef dan ook gewoon antwoord”

“Als we afspreken om met de auto’s te gaan spelen gaat hij ineens weer wat anders doen!”

Hoe lastig is het als communicatie met je broer/zus/vriendje niet gaat zoals je gewend bent met andere kinderen. Het kan ervoor zorgen dat het contact verstoord raakt. Soms meer ruzie, soms juist vermijden van elkaar. 

Lees meer

S.O.S. kinderen en emoties !

Kinderen moeten vanaf hun geboorte alles nog leren, ook het omgaan met emoties. Als volwassene hebben we zelf soms ook nog moeite met het (h)erkennen van onze eigen emoties. Als ouder of professional verder leren kijken dan het (soms ongewenste) gedrag van een kind, maakt dat je ziet wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten, kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen. Deze interactieve workshop is een inleiding op het gebied van emoties. Inzicht, herkenning en praktische handvatten vormen de basis. 

Lees meer