social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Over JEK

welkomJEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt  speltherapie aan alle kinderen van 4-13 . En daarnaast  begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jong volwassenen zonder en met een beperking. In en aan hun netwerk. Wij gaan vooral uit van het individuele kind en haar of zijn mogelijkheden.  JEK bestaat inmiddels ruim 12 jaar en bestaat uit een mooi multi-diciplinair team bestaande uit mensen die werken vanuit kennis en relatie met het kind en zijn/haar ouders en/of verzorgers. Daarnaast beschikken we over een reflex-intergratie behandelaar. Wilt u daarover meer informatie. Neem dan even contact met ons op. 

welkom02Spelen en spel hoort bij een kind en de ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen speeltaal, waarin het zijn eigen wereld vorm kan geven. Dagelijkse gebeurtenissen, ontdekkingen, emoties, alles wat het kind bezighoudt wordt al spelend verwerkt. Binnen de speltherapie wordt spel gebruikt als middel om het kind te helpen op het moment dat het ervaringen heeft opgedaan waar het mee zit, in vast loopt en extra zorg en hulp kan gebruiken. Ook kan het zijn dat het kind gedrag laat zien waar zorgen over zijn zoals bijvoorbeeld: (extreme) boosheid, verlegenheid, pest gedrag, afstandelijkhed, onzekerheid zonder dat de aanleiding hiervoor direct duidelijk is.

De begeleiding van de kinderen/jongeren/jong volwassenen kan gericht zijn op ontwikkeling, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding en groei naar zelfstandigheid. Ook hier speelt speels leren een belangrijke rol en bieden wij daarnaast ondersteuning in structuur, toezicht en persoonlijke verzorging. 

Binnen JEK is daarnaast veel expertise op het gebied van de ontwikkeling en begeleiding van kinderen met het Syndroom van Down. Zowel in de thuissituatie als op het gebied van onderwijs. JEK biedt ambulante begeleiding aan zowel het kind als de school en het netwerk rond het kind.  Waarbij het uitgangspunt is dat de spraak-taal stoornis de grootste belemmerende factor is in de ontwikkeling bij kinderen met Down Syndroom. 

Daarnaast is er expertise op het gebied van kinderen met een verstandelijke beperking,ADHD, ADD, Stoornis binnen het Autisme Spectrum. JEK werkt in principe in en voor de regio Utrecht, Gemeenten de Lekstromen en de daarom liggende gemeenten. De dienstverlening wordt zowel vanuit de praktijk en als op locatie thuis of op school. JEK werkt voor zowel particulieren als professionals.

GOED NIEUWS
JEK is als een van de eerste kleine zorgorganbieders in de regio getoest door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij zijn trots te kunnen melden dat de inspectie JEK Je Eigen Keus na uitgebreid onderzoek registreert als verantwoorde zorgverlener. Klik hier voor het Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.