JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Over JEK

welkom

JEK - je eigen keus , zorg voor jeugd van 0-18 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jeugd met of zonder leer- en /of ontwikkelingsbeperkingen.  Met of zonder diagnose.

Jek is in 17 jaar uitgegroeid naar een praktijk met een multidisciplinair team waarbij wij onze krachten bundelen met de kennis uit het netwerk rond het kind.  Hierbij spelen de ouders/verzorgers een belangrijke rol.  Naast kennis vinden wij een goede relatie en samenwerking erg belangrijk. Zo komen we iedere keer tot passend maatwerk voor het kind thuis maar waarbij passend-onderwijs ook wordt meegenomen.

welkom02

Spelen en bewegen vormen de basis voor alle ontwikkeling bij een kind. Binnen JEK zoeken we dan ook graag naar die ondersteuningsvormen die dat mogelijk maken.  Bij zowel de individuele begeleiding, de speltherapie, psychomotorisch kindercoach. Maar is de reflex-intergratie behandeling een wetenschappelijk aangetoonde belangrijke spil bij het analyseren van bijzonder gedrag of ontwikkelingsstoornissen. 

Wij hebben ervaring met zowel korte als lange ondersteuningstrajecten op het moment dat de jeugdige ontwikkeling en/of gedrag laat zien waar zorgen over zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: (extreme) boosheid, verlegenheid, pest gedrag, afstandelijkheid, rouw, onzekerheid zonder dat de aanleiding hiervoor direct duidelijk is. Maar ook in langere trajecten waar onderliggende problemen in de vorm van een beperking of stoornis het kind blijven belemmeren in de ontwikkeling. Voor vragen over de opvoeding, het gedrag en de mogelijkheden op het gebied van leren zullen wij dan ook telkens mee schuiven met de leeftijd van het kind.  

De zorg wordt geboden op de praktijk maar ook thuis of op school, hierbij begeleiden wij zowel de jeugdige binnen en buiten de klas maar wij kunnen ook het leerkrachten team en ib-er bijstaan in hun zorg voor de leerling.

Het is natuurijk mogelijk om de diensten ook los van elkaar af te nemen. 

Binnen JEK is daarnaast veel expertise op het gebied van de ontwikkeling en begeleiding van kinderen met het Syndroom van Down. Zowel in de thuissituatie als op het gebied van onderwijs. JEK biedt ambulante begeleiding aan zowel het kind als de school en het netwerk rond het kind waarbij het uitgangspunt is dat de spraak-taal stoornis de grootste belemmerende factor is in de ontwikkeling bij kinderen met Down Syndroom. 

 Benieuwt wat JEK voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op. 

 JEK is in 2014 getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Waarna de inspectie JEK Je Eigen Keus na uitgebreid onderzoek registreert als verantwoorde zorgverlener. Klik hier voor het Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.