JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Begeleiding

JEK biedt een breed scala van mogelijkheden in begeleiding aan. Wij zijn altijd op zoek naar maatwerk en bieden de begeleiding daar waar nodig is. Dit kan op de praktijk, bij u thuis of bijvoorbeeld op school zijn.

De begeleiding van JEK wordt geboden aan kinderen met en zonder leer- en ontwikkelingsstoornissen. Denk hierbij aan kinderen met het Syndroom van Down, AD(H)D en een Autisme spectrum stoornis maar dus ook aan kinderen zonder diagnose maar met problemen op het gebied van gedrag, emoties, concentratie, planning en organisatie. 

In gezamenlijk overleg zoeken we naar datgene dat het beste bij het kind of de jongeren aansluit. Waarbij we ook gebruik kunnen maken van verschillende methodieken en werkvormen.

De begeleiding kan gericht zijn op ontwikkeling op: al de verschillende ontwikkelingsgebieden, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding, groei naar zelfstandigheid en verkrijgen van structuur. Maar kan ook bestaan uit het tijdelijk overnemen van de zorg en het toezicht van uw kind. 

Daarnaast coaching en training en informatie en advies aan zowel ouders als aan de jongere. Ook bieden wij ondersteuning in structuur, toezicht en persoonlijke verzorging.

Voor de begeleiding kan starten vindt er altijd een gesprek plaats waarbij ruimte is voor een eerste kennismaking en wordt daarnaast bekeken of JEK een passend aanbod op de hulpvraag kan bieden. En worden er afspraken gemaakt over de samenwerking met iedereen rond het kind. 

 JEK legt de afspraken en doelen vast in een zorgplan.