social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Begeleiding

JEK biedt een breed scala van mogelijkheden in begeleiding aan. Wij zijn altijd op zoek naar maatwerk en bieden de begeleiding daar waar nodig is. Dit kan op de praktijk, bij u thuis of bijvoorbeeld op school zijn.

JEK is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een beperking.

Bij JEK is veel ervaring in het begeleiden van kinderen met het Syndroom van Down, AD(H)D en een Autisme spectrum stoornis.

In gezamenlijk overleg zoeken we naar datgene dat het beste bij het kind of de jongeren aansluit. Waarbij we ook gebruik kunnen maken van verschillende methodieken en werkvormen.. Bijvoorbeeld: Early intervention, " Ik ben speciaal", " Kijk mij...AD(H)D", "ASS het zo zit...!", " Zo is er maar een!", Sociale Vaardigheidstraining, Video training, Video observaties en ontdekkend kijken, Leespraat en Rekenlijn.

diensten01

De begeleiding kan gericht zijn op ontwikkeling op al de verschillende ontwikkelingsgebieden, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding, groei naar zelfstandigheid en verkrijgen van structuur. Maar kan ook bestaan uit het tijdelijk overnemen van de zorg en het toezicht van uw kind. 

Daarnaast coaching en training en informatie en advies aan zowel ouders als aan de jongere. Ook bieden wij ondersteuning in structuur, toezicht en persoonlijke verzorging.

Voor de begeleiding kan starten vindt er altijd een gesprek plaats waarbij ruimte is voor een eerste kennismaking en wordt daarnaast bekeken of JEK een passend aanbod op de hulpvraag kan bieden. Deze afspraak is kosteloos en geheel vrijblijvend.

 JEK legt de afspraken en doelen vast in een zorgplan.