social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Kinderen met Down Syndroom in de klas: Hoe houden we ze bij de les?

Kinderen met Down Syndroom in de klas. Hoe houden we ze bij de les? De workshop zal niet langer als een tweedaagse training worden aangeboden. maar we zullen gaan werken met modules die zowel fysiek op de locatie in Nieuwegein als digitaal zullen worden aangeboden. Nadere info volgt. 

 

Het reguliere onderwijs is voor veel ouders met een kind met Down Syndroom de eerste keuze. Lezen, schrijven en rekenen is de belangrijkste eerste stap naar maatschappelijke participatie. De wens van ouders wordt ondersteund door wetenschappelijke literatuur. Toch is de praktijk weerbarstig: ruim de helft van de kinderen verlaat tussentijds het reguliere onderwijs. Dit ondanks grote inzet van alle betrokkenen.

Wat is er nodig voor het slagen van passend onderwijs?

 • Door in te spelen op de kernproblematiek van vrijwel ieder kind met DS: niet, of nauwelijks of slecht
  sprekend. En meestal problemen in de motoriek. Begrip en inzicht zijn echter wel goed.
 • Het kind met DS zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken binnen de groep
 • De bureaucratie rond het kind tot een minimum te beperken door de op school gehanteerde leerlingvolgsystemen
  te gebruiken, i.p.v. het kind vroegtijdig (en vaak onnodig) op aparte
  leerlijnen te zetten.
 • De samenwerking tussen ouders, school en externen is hierbij essentieel!

Korte inhoud van het programma:

 • De rol van de taal in de ontwikkeling van het kind met DS.
 • De rol van de taal/innerlijke spraak tijdens het aanleren van motorische vaardigheden en het schoolse
  leren.
 • Het leren toepassen van het eigen leerling volgsysteem.
 • Uitgaan van de op school gebruikte materialen. Niet te snel overgaan naar andere methodes of
  middelen.
 • Samenwerking met ouders en hulpverleners is essentieel .
 • Wie regisseert het leerproces van het kind.
 • Wet- en regelgeving, wat is er mogelijk?

 

HIerover volgt binnenkort meer informatie. 

Aanmelding: Irma Slomp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.