social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

2 en 23 juni 2021. Kinderen met Down Syndroom in de klas: Hoe houden we ze bij de les?

Kinderen met Down Syndroom in de klas. Hoe houden we ze bij de les? De training wordt op locatie aangeboden in Nieuwegein. Mochten de regels rond COvid dit niet mogelijk maken zal hij online worden aangeboden. 

 

Het reguliere onderwijs is voor veel ouders met een kind met Down Syndroom de eerste keuze. Lezen, schrijven en rekenen is de belangrijkste eerste stap naar maatschappelijke participatie. De wens van ouders wordt ondersteund door wetenschappelijke literatuur. Toch is de praktijk weerbarstig: ruim de helft van de kinderen verlaat tussentijds het reguliere onderwijs. Dit ondanks grote inzet van alle betrokkenen.

Wat is er nodig voor het slagen van passend onderwijs?

 • Door in te spelen op de kernproblematiek van vrijwel ieder kind met DS: niet, of nauwelijks of slecht
  sprekend. En meestal problemen in de motoriek. Begrip en inzicht zijn echter wel goed.
 • Het kind met DS zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken binnen de groep
 • Maar ook hoe dit dan vorm te geven.
 • De bureaucratie rond het kind tot een minimum te beperken door de op school gehanteerde leerlingvolgsystemen
  te gebruiken, i.p.v. het kind vroegtijdig (en vaak onnodig) op aparte
  leerlijnen te zetten.
 • De samenwerking tussen ouders, school en externen is hierbij essentieel!

Korte inhoud van het programma:

 • De rol van de taal in de ontwikkeling van het kind met DS.
 • De rol van de taal/innerlijke spraak tijdens het aanleren van motorische vaardigheden en het schoolse
  leren.
 • Het leren toepassen van het eigen leerling volgsysteem.
 • Hoe te werken naar zelfstandigheid en om te gaan met gedrag wat niet aansluit bij de groep.
 • Uitgaan van de op school gebruikte materialen. Niet te snel overgaan naar andere methodes of
  middelen.
 • Samenwerking met ouders en hulpverleners is essentieel .
 • Wie regisseert het leerproces van het kind.
 • Wet- en regelgeving, wat is er mogelijk?

 

De workshop wordt aangeboden op : Ratelaar 39 te Nieuwegein. Gratis parkeren en goed met openbaar vervoer te bereiken.

De dagen starten om half 2 en duren tot ongeveer 21.00 uur.

Natuurlijk verzorgen wij de drankjes en de maaltijd.

De kosten zijn :€335,00 per persoon. 

Meer informatie of voor aanmelding: Irma Slomp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.