JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Het traject

We beginnen het traject met een intakegesprek en screening. In afstemming met de ouders wordt bepaald of het beter is om de screening met of zonder ouder te doen. De sessies hierna gaat de behandelaar zelf met het kind aan de slag. Tijdens deze screening kijkt de behandelaar naar de actieve reflexen, de psychomotoriek en zal er een visuele screening met behulp van de Bioptor plaatsvinden. Dit apparaat geeft meer informatie over de samenwerking van de ogen. Voor meer informatie kijk even onder het kopje visueel screenen. Er wordt voornamelijk gewerkt door middel van beweging, creativiteit en spel. Kinderen ervaren de coaching daarom vaak ook als 'leuk'. Het is fijn als de ouder/verzorger er de laatste 10 minuten wel bij is, zodat het kind en de behandelaar samen kunnen vertellen/ laten zien wat zij gedaan hebben. Zij kunnen samen de oefeningen voordoen die thuis gedaan moeten worden. Er wordt dan ook motivatie verwacht van ouders/verzorgers om hiermee aan de slag te gaan. Meestal vragen de oefeningen om een herhaling van vijf á zes  keer per week maar ben je hier maar 5 minuutjes mee bezig. Gemiddeld genomen komt het kind eens per twee/drie weken bij ons op de praktijk en duurt een traject ongeveer 4/5 maanden. Geen kind is hetzelfde en daarom is een traject altijd maatwerk.