social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Informatie en Advies

informatie en adviesBij JEK kunt u natuurlijk ook terecht voor informatie en advies zoals:

  • Waar kan ik informatie krijgen over onderwerpen als: school, logeren en vrijetijdbesteding?
  • Hoe kom ik tot een juiste schoolkeuze voor mijn kind?
  • Hoe vul ik verschillende formulieren in met betrekking op de zorg en ondersteuning die er nodig is of de aanmelding voor een voorziening?
  • Wij lopen vast in de ondersteuning van ons kind op de speelzaal, school, logeerhuis.
  • Er is een kind met een beperking aangemeld op onze school. Waar kunnen wij ons vooraf op voorbereiden?

Het kan ook zijn dat u het prettig vindt om samen met JEK gesprekken met derden voor te bereiden, bijvoorbeeld een gesprek op school of zorginstelling. U kunt JEK ook vragen met u mee te gaan.