social twitter box blue 24social linkedin box blue 24

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar en daarnaast ambulante begeleiding aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Over JEK

welkomJEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt speltherapie aan alle kinderen van 4-13 en daarnaast begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jong volwassenen met een beperking. In en aan hun netwerk.

welkom02Spelen en spel hoort bij een kind en de ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen speeltaal, waarin het zijn eigen wereld vorm kan geven. Dagelijkse gebeurtenissen, ontdekkingen, emoties, alles wat het kind bezighoudt wordt al spelend verwerkt. Binnen de speltherapie wordt spel gebruikt als middel om het kind te helpen op het moment dat het ervaringen heeft opgedaan waar het mee zit, in vast loopt en extra zorg en hulp kan gebruiken. Ook kan het zijn dat het kind gedrag laat zien waar zorgen over zijn zoals bijvoorbeeld: (extreme) boosheid, verlegenheid, pest gedrag, afstandelijkhed, onzekerheid zonder dat de aanleiding hiervoor direct duidelijk is.
De begeleiding van de kinderen/jongeren/jong volwassenen kan gericht zijn op ontwikkeling, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding en groei naar zelfstandigheid. Ook bieden wij ondersteuning in structuur, toezicht en persoonlijke verzorging.JEK je eigen keus biedt daarnaast coaching en begeleiding aan (jong) volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen. Zowel in vaste regelmaat als op afroep.

Binnen JEK is er veel expertise op het gebied van de ontwikkeling en begeleiding van kinderen met het Syndroom van Down. Zowel in de thuissituatie als op het reguliere onderwijs.

JEK begeleidt hierbij niet alleen de kinderen en het gezin maar ook reguliere basisscholen bij het bieden van passend onderwijs. JEk is mede initiatief nemer tot het oprichten van een ambulante dienst voor kinderen met Down syndroom in het onderwijs. Waarbij het uitgangspunt is dat de spraak-taal stoornis de grootste belemmerende factor is in de ontwikkeling bij kinderen met Down Syndroom. Anders dan in het verleden vaak gedacht werd: de cognitieve beperking. Waardoor er nog veel ingezet wordt met het binnenbrengen van ZML onderwijs in het reguliere onderwijs.

Daarnaast is er expertise op het gebied van verstandelijke beperkingen,ADHD, ADD, Stoornis binnen het Autisme Spectrum. JEK werkt in principe in en voor de regio Utrecht, Gemeenten de Lekstromen en de daarom liggende gemeenten. De dienstverlening wordt zowel vanuit de praktijk en als op locatie thuis of op school. JEK werkt voor zowel particulieren als professionals.

GOED NIEUWS
JEK is als een van de eerste kleine zorgorganbieders in de regio getoest door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij zijn trots te kunnen melden dat de inspectie JEK Je Eigen Keus na uitgebreid onderzoek registreert als verantwoorde zorgverlener. Klik hier voor het Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
JEK - Je Eigen Keus is een erkend leerbedrijf.